لینک سریع 1

لینک سریع 2

لینک سریع 3

لینک سریع 4

 

شرکت آریا توسعه فردا

شرکت آریا توسعه فردا یکی از بزرگترین شرکت های هولدینگی در کشور است. شما می توانید بروشور شرکت را از لینک زیر دانلود نمایید.

بروشور

بیمه توسعه

بیمه توسعه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر

شرکت بیمه توسعه

شرکت بیمه توسعه یکی از اولین شرکتهای بیمه خصوصی، که بر اساس مجوز تاسی شماره 19903 مورخ 1381/8/15 با سرمایه اولیه 140/000/000/000ريال و با حدود 212 سهامدار در تاریخ 1382/01/10 به ثبت رسید و بر اساس پروانه شماره 5196 مورخ 1382/02/28 بیمه مرکزی جمهوری سلامی ایران، با بکارگیری نیرو های کارآمد و برنامه ریزی بنیادی رسماً شروع به فعالیت نمود، ضمناً در تاریخ 1390/05/16 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العادهبا افزایش سرمایه 420/000/000/000ريال موافقت گردید.

هدف از تأسیس شرکت بیمه توسعه، حضور فعال در بازار سرمایه، گسترش بازار بیمه کشور از طریق جذب سرمایه های مالی در جهت ایجاد یک بنگاه اقتصادی بزرگ، حضور مستمر و کارآمد در صنعت بیمه کشور، دستیابی به بازارهای بیمه ای کشورهای همسایه، ایجاد سازمانی رقابت پذیر، متعهد نسبت به جامعه و پیشگام در ارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پوشش ریسک ها، جبران خسارت ها و ارائه خدمات مالی مرتبط به منظور رشد و توسعه بازارهای هدف، تامین زضایت ازمشتریان شرکت و دستیابی سهامداران به بازدهی مناسب می باشد.از این رو بیمه توسعه اقدام به طراحی و ارائه خدمات نوین بیمه ای به واحدهای تولیدی و صنعتی به خصوص در صنایع ساخت وساز نموده است تا بتواند بخش وسیعی از آحاد جامعه را تحت پوشش انواع خدمات بیمه قرار دهد و در این راستا مصمم هستیم که با تامین رضایت مشتریان، شرکتی با سودآوری و رشد پایدار در صنعت بیمه و سازمانی با گارکنان خلاق و با انگیزه بنظور ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مشتریان داشته باشیم.

جهت نیل به اهداف فوق، اقدامات صورت گرفته به قرار ذیل می باشد:

 

         ارایه کلیه خدمات بیمه ای از طریق اینترنت

         ارایه خدمات نوین بیمه ای(مبتکر بیمه کیفیت ساختمان، عمر، مکمل مستمری و ...)

         گسترش شبکه IT

         گسترش شبکه فروش(اولین شرکت بیمه خصوصی از نظر گستردگی شبکه فروش)

         گسترش شبکه پرداخت خسارت(اجرای طرح سامانه آنی پرداخت خسارت در 20 دقیقه(ساپ20) در سه فاز)